Tay sen inox 304 vuông
đ
0916.360.360
Tay sen inox 304 tròn
đ
0916.360.360
tay sen áp lực vuông có lọc
140,000 đ
0916.360.360
tay sen áp lực tròn có lọc
140,000 đ
0916.360.360
Vòi lavapo nhấn hơi
đ
0916.360.360
vòi lavapo số 6
67,000 đ
0916.360.360
vòi lavapo số 7
89,500 đ
0916.360.360
vòi hồ đồng số 1
đ
0916.360.360
vòi hồ 999 số 2
51,000 đ
0916.360.360
vòi hồ mõ nhỏ số 3
58,000 đ
0916.360.360
vòi hồ mỏ nhỏ số 5
96,000 đ
0916.360.360
vòi hồ mõ nhỏ số 4
89,000 đ
0916.360.360
vò chén lạnh bẻ HQ
160,000 đ
0916.360.360