Nguồn 5A

12v 5a

80,000 đ
0916.360.360
Nguồn 20A

12v 20A số lượng liên hệ để có giá tốt

180,000 đ
0916.360.360
Nguồn 10A

12v 5a

110,000 đ
0916.360.360
Nguồn 15A

12v 15a

180,000 đ
0916.360.360
Nguồn 40A

12v 40A

500,000 đ
0916.360.360