Rọi ray chiếu điểm led COB 7w
125,000 đ
0916.360.360
Chiếu điểm led COB 7w ngồi
125,000 đ
0916.360.360
led ngồi chiếu điểm 3w loại tốt

giá sĩ liên hệ 0916360360

80,000 đ
0916.360.360
led chiếu điểm ray 3w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

80,000 đ
0916.360.360
Led ngồi 5w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

90,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led 5w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

90,000 đ
0916.360.360
Led ngồi 7w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø70mm* H120mm

100,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led 7w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø70mm*H120

100,000 đ
0916.360.360
Led ngồi 9w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø100mm*H165mm

125,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led 9w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø100mm* H165mm

125,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led 12w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø100mm*H165mm

130,000 đ
0916.360.360
Led ngồi 12w loại tốt

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø100mm*H165mm

130,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 10w cao cấp

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø80mm* H130mm

160,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led 7w
83,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led 12w
120,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 20w cao cấp

Giá sĩ liên hệ 0916360360

210,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 20w số 2
190,000 đ
0916.360.360
Roi ray led COB 10w số 2
140,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 20w số 12

Giá sĩ liên hệ 0916360360

150,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 10w số 11

Giá sĩ liên hệ 0916360360

105,000 đ
0916.360.360