Mâm nổi viền chuyển 9 màu có remot 24w

chỉnh màu theo remot

270,000 đ
0916.360.360
mâm nổi viền chuyển 9 màu có remot 16w

đổi màu viền 9 màu

220,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 6w 3 chế độ loai 1

Ø120mm

90,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 12w 3 chế độ

Ø 150mm

110,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 18w 3 chế độ

Ø 220mm

145,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 24w 3 chế độ

Ø 300mm

175,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 12w

Ø150mm

47,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 18w

Ø 220mm

54,000 đ
0916.360.360
Mâm nổi 24w

Ø 300mm

87,000 đ
0916.360.360
mâm nổi 6w

Ø120mm

43,000 đ
0916.360.360
Lon led COB 12w

Ø 100mm* H 100mm

140,000 đ
0916.360.360
lon nổi Led 3w

Ø60mm

75,000 đ
0916.360.360
Lon nổi Led 5w

Ø 80mm

85,000 đ
0916.360.360
Lon nổi Led 7w

Ø 80mm

95,000 đ
0916.360.360
Lon nổi Led 9w

Ø 100mm

130,000 đ
0916.360.360
Lon nổi Led 12w

Ø 100mm

140,000 đ
0916.360.360
Led ốp nổi 22w số 1
170,000 đ
0916.360.360
Led ốp nổi 22w số 2
170,000 đ
0916.360.360
Lon nổi led COB xoay 90 độ 5w

Ø 80mm*H 60mm

180,000 đ
0916.360.360