Ếch led COB âm trần cao cấp 3w

Số lượng vui lòng liên hệ để có giá tốt

80,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần 3w

Ø60mm

35,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần 5w

Ø90mm

50,000 đ
0916.360.360
led âm trần mắt ếch 7w

Ø90mm

53,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần 9w

Ø110mm

80,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần 12w

Ø145mm

90,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần cao cấp 3w

Ø60mm

85,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần cao cấp 5w

Ø90mm

125,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần cao cấp 7w

Ø90mm

135,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần cao cấp 9w

Ø120mm

170,000 đ
0916.360.360
Lon led trắng 7w

Ø100mm 

165,000 đ
0916.360.360
lon led trắng âm trần 9w

Ø120mm

190,000 đ
0916.360.360
led cob âm trần mặt kiếng 9w

Ø110mm

98,000 đ
0916.360.360
Ếch COB 12w viền kiếng
Viền kiêng sắng trắng-vàng
140,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch âm trần

.3w    Ø60mm     giá  35.000

.5w    Ø90mm     giá  50.000

.7w    Ø90mm     giá  53.000

.9w    Ø110mm   giá  80.000

.12w  Ø145mm   giá  90.000

35,000 đ
0916.360.360
led mắt ếch cao cấp

3w  Ø60mm    giá    85.000 đ

5w  Ø90mm    giá  125.000 đ

7w  Ø90mm    giá  135.000 đ

9w  Ø120mm  giá  170.000 đ

85,000 đ
0916.360.360