Rọi ray led COB 20w cao cấp

Giá sĩ liên hệ 0916360360

190,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 10w cao cấp

Giá sĩ liên hệ 0916360360

Ø80mm* H130mm

145,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 20w số 11

Giá sĩ liên hệ 0916360360

110,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 10w số 11

Giá sĩ liên hệ 0916360360

85,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 20w tốt số 12

Giá sĩ liên hệ 0916360360

105,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 20w số 6

GIá sĩ liên hệ 0916360360

165,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 30w số 6
270,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 30w số 5

Giá sĩ liên hệ 0916360360

270,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led COB 20w số 5

Giá sĩ liên hệ 0916360360

250,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 20w số 7

Giá sĩ liên hệ 0916360360

280,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 30w số 7

Giá sĩ liên hệ 0916360360

300,000 đ
0916.360.360
Rọi ray led chip 28w
270,000 đ
0916.360.360
Rọi ray COB 30w cao cấp
390,000 đ
0916.360.360
led ngồi chiếu điểm

.3w   giá  85.000 đ

.5w   giá  90.000 đ

.7w   giá  100.000 đ

.9w   giá  125.000 đ

.12w giá  135.000 đ

Giá sĩ liên hệ 0916360360

85,000 đ
0916.360.360
led chiếu điểm ray

.3w    giá  80.000 

.5w    giá  90.000 

.7w    giá  100.000 

.9w    giá  125.000

.12w  giá  135.000

80,000 đ
0916.360.360