Âm viền 9w 3 chế độ

3 chế độ

54,000 đ
0916.360.360
Âm trần viền 3 chế độ 7w

3 chế độ

44,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 4w

Ø90mm

23,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 6w

Ø100mm

24,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 9w

Ø130mm

30,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 12w

Ø150mm

33,000 đ
0916.360.360
led âm trần 15w

Ø170mm

48,000 đ
0916.360.360
led âm trần 18w

Ø200mm

55,000 đ
48,000 đ
led âm trần 24w

Ø270mm

102,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 9w

Ø130mm

59,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 6w

Ø100mm

49,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 12w

Ø150mm

69,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 6w

Ø100mm

60,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 12w

Ø150mm

85,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 9w

Ø130mm 

75,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 6w+3w

Ø110mm

63,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 3w+3w

Ø70mm

60,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 18w+6w

Ø200mm

190,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 12w+4w

Ø160mm

120,000 đ
0916.360.360