Âm Trần COB 30w
110,000 đ
0916.360.360
Âm COB 15w
65,000 đ
0916.360.360
Âm viền 9w 3 chế độ

3 chế độ

47,000 đ
0916.360.360
Âm trần viền 3 chế độ 7w

3 chế độ

38,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 12w

Ø150mm

33,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 6w

Ø100mm

24,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 9w

Ø130mm

29,000 đ
0916.360.360
led âm trần 18w

Ø200mm

48,000 đ
0916.360.360
Âm viền kiếng 12w
80,000 đ
0916.360.360
Âm trần viền kiếng 9w
70,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 4w

Ø90mm

23,000 đ
0916.360.360
led âm trần 15w

Ø170mm

48,000 đ
0916.360.360
led âm trần 24w

Ø270mm

102,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 6w

Ø100mm

42,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 9w

Ø130mm

49,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 12w

Ø150mm

53,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 6w

Ø100mm

60,000 đ
0916.360.360