Âm trần viền 3 chế độ 7w

3 chế độ

đ
45,000 đ
led âm trần siêu mỏng 4w

Ø90mm

23,000 đ
0916.360.360
led âm trần siêu mỏng 6w

Ø100mm

24,000 đ
21,000 đ
led âm trần siêu mỏng 9w

Ø130mm

30,000 đ
27,000 đ
led âm trần siêu mỏng 12w

Ø150mm

35,000 đ
31,000 đ
led âm trần 15w

Ø170mm

48,000 đ
0916.360.360
led âm trần 18w

Ø200mm

50,000 đ
0916.360.360
led âm trần 24w

Ø270mm

109,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 9w

Ø130mm

60,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 6w

Ø100mm

55,000 đ
0916.360.360
led âm trần 3 chế độ 12w

Ø150mm

72,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 6w

Ø100mm

75,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 9w

Ø130mm 

110,000 đ
0916.360.360
led âm trần caro 3D cao cap 12w

Ø150mm

120,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 6w+3w

Ø110mm

63,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 3w+3w

Ø70mm

60,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 18w+6w

Ø200mm

190,000 đ
0916.360.360
led âm trần viền xanh 12w+4w

Ø160mm

120,000 đ
0916.360.360
tăng phô led âm trần ốp nổi

4w giá 13.000

6w giá 15.000

8w đến 18w giá 20.000

13,000 đ
0916.360.360
Led âm trần siêu mỏng

.4w    Ø90mm      giá 23.000  

.6w    Ø100mm    giá 24.000   

.9w    Ø130mm    giá 30.000    

·12w  Ø150mm    giá 35.000  

·15w  Ø170mm    giá 48.000

·18w  Ø200mm    giá 50.000

·24w  Ø270mm    giá 109.000

23,000 đ
0916.360.360