led âm trần mặt kính 6w

Ø70mm

65,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 9w

Ø100mm

80,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 12w

Ø120mm

90,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 18w

Ø170mm

160,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 3 chế độ 6w

Ø70mm

95,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 3 chế độ 9w

Ø100mm

120,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 3 chế độ 12w

Ø120mm

135,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính cao cấp

.6w     Ø70mm     giá   60.000

.9w     Ø100mm   giá  80.000

.12w   Ø120mm   giá  90.000

.18w   Ø170mm   giá 160.000

65,000 đ
0916.360.360
led âm trần mặt kính 3 chế độ

.6w     Ø70mm    giá  95.000

.9w    Ø100mm   giá 120.000

.12w  Ø120mm   giá 135.000

95,000 đ
0916.360.360