pha mini 50w
120,000 đ
0916.360.360
Đèn pha năng lượng 100w
650,000 đ
0916.360.360
Đèn pha năng lượng 300w
900,000 đ
0916.360.360
Đèn pha năng lượng 200w
750,000 đ
0916.360.360
Pha led 5054 200w đủ công suất
540,000 đ
0916.360.360
pha led đủ công suất 150w số 1
520,000 đ
0916.360.360
Pha led 100w đủ công suất số 1
260,000 đ
0916.360.360
Pha led 30w đủ công suất số 1
140,000 đ
0916.360.360
Pha led 50w đủ công suất số 1
160,000 đ
0916.360.360
Pha led 5054 100w thiếu
190,000 đ
0916.360.360
Pha led 5054 50w thiếu
120,000 đ
0916.360.360
Pha Led 5054 30w đủ công suất
120,000 đ
0916.360.360
pha led 200w 5054 thiếu
360,000 đ
0916.360.360
99%
Pha led cao cấp 400w
1 đ
0916.360.360
đèn pha ly siêu đẹp 200w
850,000 đ
0916.360.360
Đèn pha ly siêu đẹp 100w
390,000 đ
0916.360.360
đèn pha ly siêu đẹp 50w
210,000 đ
0916.360.360
Đèn pha năng lượng 40w
500,000 đ
0916.360.360
Pha năng lượng 20w
350,000 đ
0916.360.360
pha led hạt nhỏ 30w số 1
130,000 đ
0916.360.360