đèn pha ly siêu đẹp 200w
930,000 đ
0916.360.360
đèn pha ly siêu đẹp 50w
280,000 đ
0916.360.360
Đèn pha ly siêu đẹp 100w
500,000 đ
0916.360.360
pha mini 50w
210,000 đ
0916.360.360
pha led hạt nhỏ 30w số 1
155,000 đ
0916.360.360
pha led hạt nhỏ 100w số 1
280,000 đ
0916.360.360
pha led hạt nhỏ 50w số 1
180,000 đ
0916.360.360
Pha led ip65 10w đủ công suất

Giá sĩ liên hệ 0916360360

145,000 đ
0916.360.360
Pha led IP65 20w đủ công suất

Giá si liên hệ 0916360360

210,000 đ
0916.360.360
Pha led IP65 30w đủ công suất

Giá sĩ liên hệ 0916360360

250,000 đ
0916.360.360
Pha led IP65 50w đủ công suất

GIá sĩ liên hệ 0916360360

320,000 đ
0916.360.360
Pha led IP65 100w đủ công suất

GIá sĩ liên hệ 0916360360

600,000 đ
0916.360.360
pha led 10w

giá sĩ liên hệ

70,000 đ
0916.360.360
pha led 20w

giá sĩ liên hệ 0916360360

100,000 đ
0916.360.360
pha led 30w

giá sĩ liên hệ 0916360360

125,000 đ
0916.360.360
pha led 50w

giá sĩ liên hệ 0916360360

140,000 đ
0916.360.360
Pha led 100w

giá sĩ liên hệ 0916360360

240,000 đ
0916.360.360
Pha led 150w

giá sĩ liên hệ 0916360360

đ
0916.360.360
Pha led 200w

giá sĩ liên hệ 0916360360

đ
0916.360.360
đèn pha led 10w màu

Giá sĩ liên hệ 0916360360

100,000 đ
0916.360.360