pha led 10w

giá sĩ liên hệ

70,000 đ
0916.360.360
pha led 20w

giá sĩ liên hệ 0916360360

100,000 đ
0916.360.360
pha led 30w

giá sĩ liên hệ 0916360360

125,000 đ
0916.360.360
pha led 50w

giá sĩ liên hệ 0916360360

140,000 đ
0916.360.360
Pha led 100w

giá sĩ liên hệ 0916360360

240,000 đ
0916.360.360
Pha led 200w

giá sĩ liên hệ 0916360360

đ
0916.360.360
Pha led 150w

giá sĩ liên hệ 0916360360

đ
0916.360.360
Pha led sieu mỏng 20w
180,000 đ
0916.360.360
Pha led sieu mỏng 30w

Ánh sáng vàng hoặc trắng

220,000 đ
0916.360.360
Pha led siêu mỏng 50w

Sáng trắng hoặc vàng

260,000 đ
0916.360.360
đèn pha led 10w màu

Giá sĩ liên hệ 0916360360

100,000 đ
0916.360.360
Pha led 20w màu

Giá sĩ liên hệ 0916360360

150,000 đ
0916.360.360
Pha led màu 30w

Giá sĩ liên hệ 0916360360

190,000 đ
0916.360.360
Pha led 50w màu

Giá sĩ liên hệ 0916360360

220,000 đ
0916.360.360
đèn pha led rgb 10w

Giá sĩ liên hệ 0916360360

170,000 đ
0916.360.360
Pha led 20w rgb đổi màu

Giá sĩ liên hệ 916360360

230,000 đ
0916.360.360
Pha led 30w rgb đổi màu

Giá sĩ liên hệ 0916360360

310,000 đ
0916.360.360
Pha led 50w rgb đổi màu

Giá sĩ liên hệ 0916360360

430,000 đ
0916.360.360
Pha led cao cấp viền vàng 200w
1,400,000 đ
0916.360.360
pha led viền vàng cao cấp 100w
630,000 đ
0916.360.360