led dĩa bay choá nhôm 30w

ánh sáng trắng,vàng đường kính 270

170,000 đ
0916.360.360
Led dĩa bay choá nhôm 50w

ánh sáng trắng,vàng

220,000 đ
0916.360.360
Led dĩa bay choá nhôm 70w
Giá sĩ liên hệ
320,000 đ
0916.360.360
Led nhà xưởng cao cấp 50w

ánh sáng trắng-vàng

770,000 đ
0916.360.360
Led nhà xưởng cao cấp 100w

ánh sáng trắng- vàng

870,000 đ
0916.360.360
led nhà xưởng dĩa bay

30w  giá   170.000 đ

50w  giá   220.000 đ

70w  giá   320.000 đ

170,000 đ
0916.360.360
led nhà xưởng cao cấp

50w     giá    770.000 đ

100w   giá   870.000 đ

770,000 đ
0916.360.360