DTS-022/1

Ø200mm giá 240.000

Ø300mm giá 300.000

Ø380mm giá 330.000

240,000 đ
0916.360.360
TDT28/1

300mm

240,000 đ
0916.360.360
TDT-25/1
440,000 đ
0916.360.360
Đèn thả bàn ăn châu âu 07

Chất liệu nhôm sang trọng màu đen

240,000 đ
0916.360.360
Đèn thả bàn ăn châu âu 06

thả trần nhôm màu đen

240,000 đ
0916.360.360
Đèn thả bàn ăn châu âu 05

Chất liệu nhôm màu đen

240,000 đ
0916.360.360
THẢ TRANG TRÍ
389,000 đ
0916.360.360
T-04
380,000 đ
0916.360.360
TDT-29/1
380,000 đ
0916.360.360
ĐÈN THẢ TRÁI ĐẤT
389,000 đ
0916.360.360
TDT-14/3
600,000 đ
0916.360.360
DTS-018/3
610,000 đ
0916.360.360
MDT-91/1

320 X H300mm 

350,000 đ
0916.360.360
T-200/1

Thả trang trí

460,000 đ
0916.360.360
TDT31/1

220mm

310,000 đ
0916.360.360
TS-019/1

Ø300mm

390,000 đ
0916.360.360
T-22

Đèn thả trần

470,000 đ
0916.360.360
TS-022/1

 Ø 380 x H 480 mm

350,000 đ
0916.360.360
TDT-20/1

300mm

290,000 đ
0916.360.360
TDT-15/6
950,000 đ
0916.360.360